Området er det første som bygges ut.
Området er det første som bygges ut.

Vil bygge ny bydel med 400 boliger mellom Åfoss og Skien

Her vil Magnar Larsen og Bjørn Holand bygge den nye bydelen Bervikåsen. I alt kan det bli 400 boliger her.

I forbindelse med utbyggingen vil det komme en ny vei for gående, syklende og busser, som gir en kraftig forkorting av reiseavstanden mellom Åfoss og Skien sentrum.

Bervikåsen ligger mellom Steinsrudsvingene, Åfoss og Farelva. Området er på i alt 240 mål, og det er lagt opp til cirka 400 boliger her når alt er bygd ut.

– Men vi har bare planer for å bygge ut en tredjedel i første omgang, sier Larsen og Holand.

Det har å gjøre med flere ting, både markedet at de ikke skal forsyne seg for grovt av de 20 prosentene av all utbygging i Grenland som kan skje utenfor bybåndet.

Larsen har sitt eget byggfirma, Holand leder Telemarkhus og Blinkhus. Sammen har de etablert Bervikåsen utvikling A/S, som har en opsjonsavtale med grunneieren.

Bjørn Holand og Magnar Larsen ser for seg både store og små hus i den nye bydelen Bervikåsen,                     men ingen kan være mer enn to etasjer. De begynner i det området de står i her.	Alle
Bjørn Holand og Magnar Larsen ser for seg både store og små hus i den nye bydelen Bervikåsen, men ingen kan være mer enn to etasjer. De begynner i det området de står i her. Alle Foto: Tore Svarverud
Snart er Magnar Larsen og Bjørn Holand er snart i mål med planen for Bervikåsen.
Snart er Magnar Larsen og Bjørn Holand er snart i mål med planen for Bervikåsen.

De har jobbet med planene i flere år. 23. april skal saken diskuteres i bystyret. Så langt har de møtt stor politisk velvilje.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ny vei til Åfoss

Det er egentlig en gammel plan som er tatt fram og modernisert. Et nytt grep, som utbyggerne planlegger sammen med kommunen, er å bygge en ny vei og bru for gående og syklende fra Elstrømbrua til Åfoss.

Den vil gjøre det mye enklere å komme seg mellom Åfoss og de sentrale delene av Skien uten bruk av bil, og det passer perfekt med ønskene for byutviklingen.

Max to etasjer

Med Bervikåsen på plass i kommuneplanen kan de lage regulerings- og byggeplaner.

– Det er minst halvannet år til vi kan begynne å bygge, og ytterligere et år før de første husene står ferdige. Planen er å starte opp lengst sør, nærmest Steinsrudsvingene, og så bygge seg gradvis nordover mot Åfoss.

Planen legger opp til en variert bebyggelse. Det skal være både rekkehus, eneboliger og annet. Men ingen blokker. Det er en premiss som ligger fast i utgangspunktet, at ingen bygninger skal ruve høyere enn to etasjer. Området vil ha tomter som er vendt både mot sør, vest og øst.

Larsen og Holand har ikke noen planer om at deres firma skal gjøre alt på egen hånd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er åpent for salg av både små og store områder, både til andre firmaer, boligbyggelag og selvbyggere, sier de.