Høyre-representant og tidligere ordfører i Seljord, Edvard Mæland.
Høyre-representant og tidligere ordfører i Seljord, Edvard Mæland. Foto: Tore Svarverud

Vil ha E134 via Rauland

Flertallet i Telemark fylkesting går inn for at ny E134 legges i en nordlig trasé via Rauland.

Dette ble vedtatt etter en lang debatt i Telemark fylkesting torsdag. Den ble dratt opp av Høyre-representant og tidligere ordfører i Seljord, Edvard Mæland. Han kalte utredningen, som har høringsfrist 15. desember, tynn og hastverkspreget. Han foreslo dette:

“Telemark fylkeskommune er klare på at "ny" E134 gjennom Vest-Telemark må inn i NTP  2018-2029 som eit høgt priortera utbyggingsprosjekt på den viktigaste aust-vestforbindelsen. Telemark fylkeskommune meiner at den utarbeida KVUen på strekninga er eit for spinkelt grunnlag til å ta endeleg stilling til trasèvalg. Det må utarbeidast konsekvensanalyser for begge alternativa som visar verknaden av naturinngrep, for viktige kulturlandskapsområde, for viktige sidegreiner og lokale verknader for bosetting og næringsliv”.

Ikke kludre til

Men verken Mælands partifelle Per Lykke, Knut Duesund (KrF) eller Bård Hoksrud (Frp) var enig.   

– Dette er ikke for dårlig!  Helt unødvendig med ny runde. Vi må korte ned på planprosesser. Andre kan komme foran oss i køen. Vi må ikke kludre det til på oppløpssida! Det er miljøer på Vestlandet som gjerne ser at vi gjør det, advarte Hoksrud.

Han understreket også at denne veien vil ha stor betydning for vekst og utvikling i Telemark.

Frps Bård Hoksrud.
Frps Bård Hoksrud. Foto: Tore Svarverud

Stort flertall

– Jeg har stor respekt for Hoksruds kunnskap og erfaring. Men det betyr ikke at han har monopol på sannheten, kommenterte Mæland.

Mælands forslag fikk til slutt 7 av 41 stemmer, fra representanter for H, Ap og MDG.