Kragerø kommune ønsker å bruke ledige lokaler i lokalsykehuset til å ta i mot flyktninger.
Kragerø kommune ønsker å bruke ledige lokaler i lokalsykehuset til å ta i mot flyktninger. Foto: Sindre Omenås

Vil ha flyktninger i nedlagt sykehus

Kragerø kommune ønsker å bruke det nedlagte sykehuset til å ta i mot flyktninger.

– Vi må være beredt, veldig raskt. Alle må bidra nå, sier ordfører Kåre Preben Heggland i Kragerø.

Kommuneledelsen har mandag morgen bedt sykehuset vurderer om noen av deres lokaler i det nedlagte lokalsykehuset kan brukes som mottak. Kommunen vurderer også egne lokaler i sykehusbygget.

Klare på kort varsel

– Det er lokaler som kan være klare på svært kort varsel, sier Heggland.

Kommunen vil snarest mulgi tilby UDI en mulighet for å plassere nyankomne flyktninger i Kragerø.

– Vi er beredt til å stille opp med det personale som også trengs, sier Kåre Preben Heggland.

Den politiske ledelsen har bedt administrasjonen finne egnede lokaler til et kommunalt mottak, først og fremst sykehuset, men også privat bygg vil bli vurdert.