Kilebygda Montessoriskole manglet kvalifiserte pedagoger, og har måttet skaffe seg det i kamp med et voksende antall montessori-skoler. Styreleder Elisabeth Endrestad nummer to fra venstre.
Kilebygda Montessoriskole manglet kvalifiserte pedagoger, og har måttet skaffe seg det i kamp med et voksende antall montessori-skoler. Styreleder Elisabeth Endrestad nummer to fra venstre. Foto: Tore Øyvind Moen

De søkte etter en lærer til grendeskolen. Søknadene kom fra Ghana, Malaysia og Sør-Afrika

Montessoriskolen i Kilebygda søkte etter ny lærer. De kvalifiserte søknadene de fikk kom fra Ghana, Malaysia og Sør-Afrika.

– Vi fikk ingen norske. Det er nesten umulig å få tak i lærere som er utdannet i Montessoripedagogikk, sier styreleder Elisabeth Endrestad på Kilebygda Montessoriskole.

Det har blitt 71 montessoriskoler i Norge. Telemark får sin niende til høsten, Åmotsdal Montessoriskule. De sloss alle om de samme lærerne.

For få lærere

– Det er for få av dem, sier Endrestad.

To andre montessoriskoler i Telemark har måttet ty til utenlandsk arbeidskraft for å få kvalifiserte lærere i den alternative pedagogikken.

Åmotsdal Montessoriskule har ansatt to nederlendere, den ene tidligere rektor på Drammen Montessoriskole, den andre en allmennlærer de utdanner selv i montessoripedagogikk.

Lærere fra Nederland

– Vi fikk søknader fra kvalifiserte lærere i Karibien, Polen og Tsjekkia, sier styremedlem Gunnar Snarteland i Åmotsdal Montessoriskule.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kragerøskjærgården Montessoriskole ansatte to nederlandske montessoripedagoger.  De har lært seg norsk for å jobbe på Skåtøy.

– Vi fikk ferdig utdannede montessoripedagoger med 8-10 års erfaring. Det var ikke flust av norske å få tak i. For oss har dette fungert veldig bra, sier assisterende skoleleder Maria Borkhus.

Bare en halv lærer

For Kilebygda Montessoriskole ble det alvor da både rektor, en lærer og en assistent med montessoriutdannelse sluttet. De satt bare igjen med en lærer i halv stilling som de skulle drive skole i alternativ pedagogikk med.

Utdanningsdirektoratet gjennomførte tilsyn, og skolen tilfredsstilte ikke kravet til å være en statsstøttet privatskole med alternativ opplæring. Da må minst halvparten av undervisningspersonalet ha godkjent utdannelse i den alternative pedagogikken.

Fikk tak i en

De ble truet med represalier, og kort frist for å rette det opp.

– Vi har ordnet det nå, sier styreleder Elisabeth Endrestad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skolen fikk via private nettverk tak i en utdannet lærer fra en annen montessoriskole, har økt stillingsbrøken for den læreren som har kompetansen, og har sendt en tredje på utdannelse i montessoripedagogikk.

338 elever

Det trengs, for behovet øker. Telemark er det fylket i landet som har flest montessoriskoler. Fra høsten, med den nystartede skolen i Åmotsdal, vil det være ni skoler med 338 elever og 50 lærere.

– Det tar inntil to år å utdanne en lærer til å bli montessoripedagog, sier Endrestad.

Det finnes utdannelse i Montessoripedagogikk ved to høyskoler, og en privat skole

Grendeskoler gjenoppstår

I løpet av bare fem år har det blitt ni montessoriskoler i Telemark. Samtlige er nedlagte grendeskoler som har gjenoppstått som privatskoler.

– Det blir sånn når politikerne er så gær'ne som de er, sier Gunnar Snerteland  i Åmotsdal.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Montessoriskoler i Telemark:

-

Bergsbygda Montessoriskole, 55 elever

-

Helgen Montessoriskole, 27 elever

-

Hjuksebø Montessoriskole, 30 elever

-

Kilebygda Montessoriskole, 24 elever

-

Kragerøskjærgården Montessoriskole, 45 elever

-

Lisleherad Montessoriskole, 59 elever

-

Sandøya Montessoriskole, 53 elever

-

Tinn Montessoriskole, 35 elever

-

Åmotsdal Montessoriskule (fra høsten), 10 elever