Høyesterett har avvist anken fra ex-politimannen
Høyesterett har avvist anken fra ex-politimannen Foto: ARKIVFOTO

Eks-politimann får ikke ny sak

Høyesterett har avslått eks-politimannens anke på dommen i Brevikbru-saken.

– De pårørende er lettet over at saken har fått sin endelige løsning, sier familiens bistandsadvokat Sigurd Klomsæt

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig avvist anken. 42-åringen hadde anket  både lovanvendelsen under skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Dermed er dommen i Linn Madelen-saken endelig.

LES OGSÅ:Anker til høyesterett

42-åringen ble dømt til 2 år og seks måneders fengsel for å ha forlatt Linn Madelen hjelepesløs tilstand på Breviksbrua.

Dommen

Slik konkluderer Agder lafmannsrett i dommen mot 42-åringen:

«Samlet sett viser bevisbildet at det før tiltalte forlot Linn på brua fant sted en opprivende krangel mellom henne og tiltalte, og som nevnt legger lagmannsretten til grunn at dette hadde sammenheng med en konfrontasjon mellom dem. Tiltalte og Linn var følelsesmessig sterkt knyttet til hverandre, og det samlede bevisbildet etterlater ingen fornuftig tvil om at de den natten på brua hadde et oppgjør....»

«Lagmannsretten finner det bevist at Linn var  «i hjelpeløs tilstand».

«Det var krangelen på brua som satte Linn i en mental hjelpeløs tilstand, en suicidal tilstand. Han skulle ikke gått fra henne. Selv om han ikke hadde vært polititjenestemann ville det slik lagmannsretten ser det foreligget et tilstrekkelig tilknytningskrav.»