Øksa og Gaustatoppen Telemarks logo og fremste symbol.
Øksa og Gaustatoppen Telemarks logo og fremste symbol. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Her er forslagene til det nye navnet på Telemark

Skal det nye navnet på Telemark være Nesjar? Eller Raje, Vestmark, Skjerv eller Viking?

Det er alle navn som har framkommet i den interne navnekonkurransen i Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

De ansatte har blitt bedt om å foreslå nytt navn på det sammenslåtte storfylket Telemark-Vestfold.

– Det har kommet rundt hundre forslag i Telemark, sier kommunikasjonssjef Tania Ripoll i Telemark fylkeskommune.

FØRST HET DET SKAGERRAK: Hvis «Telemark» skal hete«Skagerrak», får vi det nederlandske navnet på et sted i Danmark

VARDENS MENINGAdjø, Telemark

Passe for begge

«Skagerrak» ble brukt som navn på den nye regionen under forhandlingene om sammenslåing. Det var dødt allerede før det var i bruk, og i intensjonsavtalen mellom de to fylkene utlyses navnekonkurransen for å finne et bedre:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Forhandlingsutvalgene har som intensjon å finne frem til et samlende navn på regionen som gir identitet til regionens historie, kulturelle og naturgitte grunnlag», heter det i avtalen.

– Jeg tror det skal være mulig å finne et navn som passer både i Vestfold og Telemark, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Han mener navnet og identiteten Telemark uansett vil leve videre.

– Det kommer fortsatt til å hete telemarksku og telemarksbunad. Jeg kommer til å være telemarking resten av mitt liv, sier Løkslid

AVTALEN: Ingen skal miste jobben i Skagerrak fylke

I Telemark har  mange av de ansatte foreslått samme, eller svært like navn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her er navneforslagene fra Telemark som er med i konkurransen:

- Vestmark

- Vestviken

- Skager

- Nesjar

- Telemark-Vestfold, eller Vestfold-Telemark

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vestmark

- Vestmar

- Viken

- Region Telemark-Vestfold, eller Region Vestfold-Telemark

- Telemark

- Telemark og Vestfold

- Kystfjell

- Fjellkyst

- Te-Ve

- Sørøst

- Region Sør-Øst (Norge)

- TeleVest-fylke

- Region Mangfold

- Variasjon Vestmark

- Raje

Her er navneforslagene fra Vestfold:

- Vestfjord

- Fjordmark

- Vestskog

- Vestmork

- Vestfjell

- Torp

- Folden

- Knarrberg

- Gokstad

- Vestodden

- Vestdalen

- Viking

- Oseberg

- Bratsberg

- Viken

- Ve Te Fy

- Vestviken

- Vestmark

- Gaustablikk

- Televest

- Region Øst

- Region Østafjells

- Westafoldam

- Ra

- Vikfjord

- Skjerv

- Teleporten

- Farris

- Vesttele

- Telefold

- Kaupang

- Midt Skagerrak

- Vestfold og Telemark

- VeTeGre

Nesjar?

Noen av forslagene har ingen begrunnelse, mens andre har lange begrunnelser:

Nesjar: Avhengig av hvilke betegnelser og sammenstillinger en ellers vil bruke på de nye regionene, kan det for eksempel bli Nesjar-regionen eller Region Nesjar.

Med et slikt navnevalg griper en tilbake til et regionalt saganavn med sterk tilknytning til nasjonal historie og løfter frem en kyststrekning som kan sies å binde sammen de to nåværende fylker. Samtidig er navnet ikke daglig bruk som stedsnavn, noe som passer for formålet. 

Store Norske Leksikon har følgende beskrivelse: Nesjar, norrønt navn på kyststrekning i Brunlanes, Larvik kommune, Vestfold, mellom Larviksfjorden og Langesundsfjorden. 

Eller noe annet?

Raje: Kommer fra det gamle navnet på raet som går gjennom Vestfold og Telemark

Skager:Av navnet Skagerrak, plasserer oss geografisk, er kort og enkelt.

Vestviken: Navnet beskriver noe som er kjent for folk flest i begge fylkene, geografisk plassering til den nye regionen.

Telemark og Vestfold

Telemark-Vestfold/Vestfold-Telemark: Det kan sies at navnevalget ikke er særlig originalt, men det er nærliggende. Det heter jo at «det enkle er ofte det beste», og det kan godt forsvares, slik: Det samler de ulike delene av regionen, det er relativt lett å uttale, det er basert på historiske navn som tydelig plasserer den nye regionen i det nasjonale bildet

Region Telemark-Vestfold/Region Vestfold-Telemark: Begrunnelsen er at Telemark er en innarbeidet merkevare og det vil være helt feil ikke å bruke dette navnet videre. Dette argumentet taler for at det kanskje bør stå foran Vestfold i navnet også. 

Intensjonsavtalen behandles av fylkestinget i Telemark 7. desember og av fylkestinget i Vestfold 15. desember.

Det nye navnet blir ikke bestemt før Stortinget har vedtatt regionreformen neste år.

Da vil den såkalte fellesnemda, nemda som skal forestå sammenslåingen av de to fylkene, også ta stilling til navnet.

Telemark:

- Het Bratsberg Amt fram til 1919, da fylket fikk sitt navn

- Folketall: 172.494

- Størrelse: 15 299 kvadratkilometer

- 18 kommuner

Vestfold:

- Gammelt navn på kystområdene i vestre Viken, kjent fra i alle fall 813.

- Folketall: 244,967

- Størrelse: 2225 kvadratkilometer

- 14 kommuner (før sammenslåing)