Bistandsadvokat Sigurd Klomsær og aktor Kjetil Omholt
Bistandsadvokat Sigurd Klomsær og aktor Kjetil Omholt Foto: Jon-Inge Hansen

Krever dommen opphevet

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt la ned påstand om at tingrettens dom mot ekspolitimannen må oppheves. Han mener 42-åringen burde vært tiltalt for drap.

- Det er så alvorlige feil i denne dommen at den er brudd på menneskerettighetene. Den er en krenkelse mot en avdød og hennes familie, sa Klomsæt.

Klomsæt gjør dette for å kunne bringe saken inn for menneskrettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Det har jeg gjort med hell tre ganger tidligere, sa Klomsæt.

Klomsæt viste til obduksjonen av Linn Madelen, som i følge han viste at hun ikke hadde tegn på drukning.

- Hun må ha dødd før, eller i det, hun traff vannet, sa Klomsæt.

Bistandsadvokaten la ned påstand om at tiltalte måtte dekke kostnadene til Linn Madelens begravelse, og betale oppreisning til hennes mor og samboer fastsatt etter rettens skjønn