Charlotte Therkelsen Sætersdal ble varaordfører i Kragerø
Charlotte Therkelsen Sætersdal ble varaordfører i Kragerø Foto: Sindre Omenås

Rødt fikk varaordfører

Jone Blikra blir ordfører i Kragerø, og byen fikk Telemarks første varaordfører fra Rødt.

Charlotte Therkelsen Sætersdal ble varaordfører i Kragerø, etter at Arbeiderpartiet, Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne sluttførte forhandlingene om posisjoner  fredag kveld. Partiene er også enige om en politisk plattform som påresenteres neste uke.

LES OGSÅ:

I de øvrige utvalgene er koalisjonen enige omd enne fordelingen:

De andre utvalgene

Formannskap (9 medlemmer totalt): 3 til Ap, 3 til Rødt/SV/MDG.

Hovedutvalg for Helse/Omsorg/Utdanning ( 9 medlemmer totalt): 4 til Ap, 2 til Rødt/SV/MDG. Leder fra Arbeiderpartiet

Charlotte Therkelsen Sætersdal ble varaordfører i Kragerø
Charlotte Therkelsen Sætersdal ble varaordfører i Kragerø Foto: Sindre Omenås

Bygningsråd (9 medlemmer totalt): 3 til Ap, 3 til Rødt/SV/MDG. Leder fra Arbeiderpartiet

Hovedutvalg for samfunn (9 medlemmer totalt): 4 til Ap, 2 til Rødt/SV/MDG. Leder fra Rødt/SV/MDG

Har flertall

De samarbeidende partiene har 21 av 35 representanter i Kragerø kommunestyre.

Forhandlingsresultatet skal endelig godkjennes av partienes respektive medlemsmøter på mandag 21.september.