Rovdata ønsker at alle ute i naturen melder fra om de ser spor av gaupe eller andre rovdyr ved skisporet.
Rovdata ønsker at alle ute i naturen melder fra om de ser spor av gaupe eller andre rovdyr ved skisporet. Foto: Scanpix

Så mange gauper kan felles

Miljøverndepartementet har avvist alle klager på årets gaupekvoter.

Dermed er det klart for årets kvotejakt på gaupe.

Starter neste mandag

Den starter 1. februar og varer ut mars. I region sør, som omfatter Telemark, Buskerud og Aust-Agder, er det lov til å felle i alt 25 gauper.

Dette inkluderer en egen kvote på hundyr, som er på i alt 8 individer. På landsbasis kan det i alt felles 82 gauper. Jakta stanses når total- eller hundyrkvoten er fylt.

Flere klager

Kvotene ble opprinnelig fastsatt av Miljødirektoratet i november, men det kom flere klager, blant annet fra organisasjonen Rovviltets røst. Men Miljøverndepartementet har nå avvist samtlige.

Bestanden av gaupe ligger nå under det nasjonale bestandsmålet. I 2015 var det 60,5 ungekull av gaupe i Norge. Dette er 4,5 mindre enn bestandsmålet på 65 årlige ungekull. De siste årene er bestanden redusert fra 92 ungekull i 2009.

–Takket være stor interesse og høy kompetanse hos jegerne, er gaupebestanden redusert fra langt over bestandsmålet i 2009 til noe under bestandsmålet i 2015. Fellingskvotene er satt slik at gaupebestanden kan økes i tråd med bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Bondebladet.