Det er ikke annet en rystende å lese om og møte de menneskene som hver eneste dag kjemper for å få endene til å møtes. Med høye strømkostnadene og matvarepriser er det mange som må snu på krona. Når vi også må lese den dystre statistikken over hvor mange barn som lever i vedvarende lavinntekt i kommunen blir det en ekstra tung dimensjon.

Dessverre er ikke denne problemstillingen ny og har ikke kommet over natten.

Siden 2013 har antallet barn som lever i vedvarende lavinntekt økt med over 40 prosent i Skien, og tall fra Bufdir viser at 18,1 prosent av barna i Skien lever i familier med vedvarende lavinntekt i 2020. Det er langt over gjennomsnittet både i Norge og i Vestfold og Telemark, og det har det vært i mange år.

Ordfører Hedda Foss Five har i et leserinnlegg i Varden 1. november skrevet at pilene peker i feil vei. Med all respekt å melde synes jeg det er spesielt, at ordføreren som selv har vært øverste politiske leder gjennom snart 12 år og sittet i posisjon i 20 år, ikke tar noe selvkritikk på at politikken de har ført ikke har fungert.

I Høyre mener vi at det trenges en helhetlig ny politikk som griper fatt i roten til problemet. For skal vi gjøre noe for de barna som lever i fattige familier, må vi se på hva som er årsaken til at familien er fattig. For dette er en kompleks problemstilling, og det kan være grunn til å se hver enkelt familie bak tallene.

884 av barna i fattige familier lever i familier uten yrkesaktive foreldre, og 1 042 barn lever i familier som mottar mer enn halvparten av sin inntekt gjennom offentlige stønader.

Derfor handler dette i bunn og grunn om at vi må få flere inn i jobb og vi må skape flere arbeidsplasser. Det vil være den eneste måten å lykkes i å løfte folk ut av fattigdommen. I Skien har vi over 10 000 personer som står utenfor arbeid eller utdanning.

Det er alt for mange som hver eneste dag ikke får muligheten til å føle seg inkludert og verdsatt i samfunnet. Flere må få muligheten til å velge arbeid og aktivitet fremfor stønad. En stabil og sterk tilknytning til arbeidslivet vil bidra til sterkere privatøkonomi og bedre levekår, og dermed også bedre livskvalitet. Både for husholdningen, og for barna.

For barna selv er utdanning nøkkelen til å komme ut av fattigdom. Derfor er vi stolte av at Høyre økte gjennomføringsgraden i videregående skole fra 70 til 80 prosent i perioden vi satt i regjering. Dette arbeidet må vi fortsette med og aldri gi oss på.

Frem til vi får ned andelen barn som lever i vedvarende lavinntekt må vi ha gode tiltak som gjør at barna får en bedre hverdag. Vi skal sørge for at kontigentkassen alltid er full.

Gode fritidstilbud i hele Skien, og et godt samarbeide med frivillige lag og foreninger.

Vi er enige med Hedda Foss Five i at vi må stå sammen om å løse denne problemstillingen fordi det ikke finnes noen enkel løsning. Men nå trenger vi nye ideer og bedre løsninger.