SØK KUNNSKAP: Til ansvarlige for innlegget torsdag 21/9, gå gjennom valgene og søk kunnskap når dere så lettvint signerer dette oppropet, skriver Else Marie Hoff.  Foto: rolf Hansen

Jeg sier: Naturligvis er Meierikvartalet en selvfølge. Det kan ikke ligge der som en ruin og der er økonomien på plass.

Opprustning av Kverndalen er vedtatt og bør gjennomføres.

Sølvåren er vedtatt og bør gjennomføres. Her bør man sette i gang og forhandle videre om tilskudd. I tillegg bør man forhandle med bankene om lav rente på lån. Det er mulig! Her har man virkelig en god og lønnsom investering i framtiden, med tanke på turisme.

Med Kontorbyggs 1/3 dels eierskap i Meierikvartalet, kan disse lokalene leies ut og gi inntekter til kommunen.

Ved Ibsenhuset kan man forhandle med byggefirmaer om kostnader. I nedgangstider er det mulig og oppnå gode rabatter.

For mange bedrifter er det viktig å holde på de ansatte og dermed er man villige til å diskutere bygge kostnader.

Jeg ser at bro er vedtatt av sittende bystyre til tross for vedvarende motstand.

Skien brygge er meget omdiskutert, bør skrotes og utvikles for båtlivet, kanalen og befolkningen. Velg andre tomter til boliger.

Google: Her må man vurdere energibehovet per i dag. Man bør kontakte Statkraft og kommunene for å oppgradere alle vannkraftverk i landet. Ved oppgradering kan man hente 20–30 prosent ekstra energi og da snakker vi om store volum.

Hvis staten lar kraftverkene beholde inntjening istedenfor å skatte 70 prosent og hvis kommunene for en periode fraskriver seg utbytte, kan kraftverkene gjøre dette.

Det er ren energi og ryggraden i Norsk Kraftsystem. I 2021 var det registrert over 1000 magasiner, kraft ca. 144 TWh. Det er 144 milliarder kilowattimer. Totalforbruket i Norge er ca. 135 TWh, 65 TWh til husholdninger og næring, industri, produksjon og datalagring bruker resterende. Kun en liten andel, i 2018, 8 TWh ble eksportert ut av landet, noe forsvinner i ledningsnettet.

I august 2023 er det registrert 1777 kraftverk i drift, store og små. Det bygges vanligvis flere titalls nye kraftverk hvert år. Det er sikkert også behov for å skifte deler av rørsystemer for å kunne ta større vannmengder, som vi nå må forberede oss på.

Vi bør starte her. Vindkraftturbiner i Skien er foreløpig stoppet. Det kan være viktig. Min kontakt, som arbeider innenfor det feltet i Norge og Tyskland, mener vi foreløpig vet for lite om konsekvenser. Hun har kompetanse til å godkjenne og rådgi innen etablering og vedlikehold.

Danmark Nederland og Tyskland har hatt vindparker på land i årevis og bør kunne si noe om eventuelle skader i naturen, jeg tenker på mikroplast.

Man har begynt på forsking på resirkulering av mastene og solcellepaneler. Vingene på mastene er glassfiber og kan gi mikroplast. I Danmark er det startet forsøk på å reparere vinger.

Jeg savner at man kan legge på bordet positive og negative sider. Vi kan ikke ta avgjørelser ved å tro, vi må vite! Det bør være mye kunnskap å hente til lands og etter hvert til sjøs, på dypt og grunt vann.

Når det gjelder solceller, fungerer det best til tak på bygg. Det er trist å ta store skogområder til dette. Vi må ikke glemme at skogen tar opp store mengder Co₂.

Jeg har jobbet aktivt for Skiens næringsliv i nesten 40 år og vært en representant for sentrum innen handel og for bypatrioter. Vi har ønsket å bli lyttet til og søkt forutsigbarhet og gjennomføringskraft for saker som har vært viktige for et levende sentrum.

Viljen til å være med å bygge byen for framtidige generasjoner er stor også i dag, hos bedrifter og hos innbyggerne.

Til ansvarlige for innlegget torsdag 21/9, gå gjennom valgene og søk kunnskap når dere så lettvint signerer dette oppropet.