Det har gått et par år siden det ble kjent at Google har kjøpt nær 2000 mål industriregulert tomt på Gromstul i Skien. I disse dager opplever vi stor aktivitet på tomten der veier, nettstasjon og øvrig infrastruktur etableres. Skien kommune forteller at de har gitt rammetillatelse for byggeplanene på tomten, og igangsettingstillatelse kan være rett om hjørnet.

Vi tolker dette som tydelige signaler på at noe stort er i ferd med å skje. En etablering vi heier på og ikke minst ønsker varmt velkommen!

Mye av debatten og spalteplassen den siste tiden har dessverre vært preget av enkeltpersoners negative stemmer. Dette mener vi gir et skjevt bilde av den faktiske situasjonen, nemlig at næringslivet i Skien og Grenland ser på etableringen av Google datasenter som et mulig nytt industrieventyr. At kanskje verdens største og mest solide merkevare velger Grenland er nærmest som en drøm. Dette vil bidra positivt for hele vår region i år fremover.

Uten å kunne dokumentere underlaget hevdes det at verdiskapningen i regionen vil være forsvinnende liten. Det henvises også til datasenterets «hinsides energibruk» uten å samtidig reflektere over den enorme energibruken som øvrig kraftkrevende industri har brukt i årevis og som også vil kreve energi i årene fremover. Dette er langt mer enn en energidebatt. Det handler om utvikling og om ny moderne industri.

Vi er ikke eksperter på datasentre, men vi liker å basere våre vurderinger på fakta i stedet for synsing. Mange av oss jobber i eller leverer varer eller tjenester til eksisterende kraftkrevende industri. Prosessindustrien har selv i sitt kunnskapsgrunnlag Prosess21 konkludert med at uten automatisering og digitalisering av norsk prosessindustri vil den hverken være bærekraftig eller konkurransedyktig i fremtiden. Vi vurderer at det ikke er et enten/eller- spørsmål når det kommer til hvem som skal ha tilgang til vår fornybare energi; det er i aller høyeste grad et både/og- valg! Digitaliseringsindustrien er her for å bidra til at øvrig industri kan overleve og for at en lang rekke samfunnskritiske funksjoner kan gi oss trygge rammer og tjenester i årene fremover.

Det spekuleres i hvordan et datasenter på Gromstul kan bidra med verdiskaping i regionen. For de som søker fakta er det lett å finne eksempel på positiv utvikling i de land og regioner som har fått denne type etablering. Google er samtidig noe helt annet enn de fleste andre datasenteraktører og merkevarer. Tomten på Gromstul er enorm, og en full utbygging av denne tomten tar lang tid. Vi forventer høy byggeaktivitet i mange år fremover som alene vil gi stor verdiskapning til regionen.

Samtidig er det merkevaren Google vi kanskje er mest spent på. Det er herlig å tenke på de hundrevis av ansatte som vil jobbe direkte for å drifte og utvikle datasentrene, men vi tenker også på hvordan vi i næringsliv og industri vil kunne utvikles sammen med denne enorme aktøren. Hvilke varer og tjenester vil vi kunne utvikle og levere? Hvilke nye selskaper vil komme til vår region som en følge av en Google-etablering? Hvor mange nye servicetilbud i form av hoteller, restauranter, kultur og opplevelser vil vi se i Grenland? Hvor mange nye tilflyttere vil vi få til vår region som alle skal bo og leve her sammen med oss? Samlet sett – hvor mange nye arbeidsplasser; direkte, indirekte og induserte, i etablerte og nye virksomheter vil vi få i vår region?

Disse og mange flere spørsmål har vi ikke svar på i dag. Noen finner vi kanskje svar på om kort tid, andre på noe lengre sikt. Men en ting tror vi på; Grenland i dag og Grenland om 10 år vil være noe helt annet. En mer attraktiv region. Et sted vi er stolte av å bo, jobbe og utvikle oss. Et sted med flere muligheter, større mangfold og et moderne, fremoverlent næringsliv. I vår region har vi tradisjon på å ta imot nye industrietableringer med åpne armer.

Sammen representerer vi eksempler på hva regionen vår er i dag og vi heier på denne etableringen. Vi ser muligheter og utvikling dette prosjektet kan gi oss.

Vi venter spent på en investeringsbeslutning og vi er klare til å ta imot denne storetableringen.

Vi sier “Welcome to Telemark, Google – from all of us!”

Aider, Anders Aasen

Atenti, Erik Torp Johannessen

BDO, Geir Bjarne Sørensen

Bemanningsbyrået, Stig Gåre Andresen

BlueGreen, Nils-Johan Tufte

Borgestad Bygg, Marius Jahren

Bratsberg, Simon Stordalen

Butikkpartner, Trine Riis Groven

Bypost, Terje Moen

Bøttger AS, Stian Bøttger Linna

C. Christoffersen, Kikkan Christoffersen

Cody, Ken Andre Myhra Kihle

FineArt, Rolf Stavnem

Fjuz, Lene Olsson

GHL, Roar Kjenndalen

GI Eiendom, Martin Johannessen

Grenland Næringsforening, Mette Sannerholt Andersen

Grenland Bilservice, Erik Wang

Grenland Data, Morten Paulsen

Herøya Industripark, Sverre Gotaas

Hjellen Tannklinikk, Hans Henrik Nøstdal

Hotell Høyer, hrister Sørensen

Konosør/Jacob&Gabriel, Julie Sollie

Kontorbygg, Knut Wille

Kranringen, Magnus Nilsen

KRIO, Hans Rønning

KSM as, Sindre Solbakken

Løvenskiold Fossum, Leopold Løvenskiold

Mesto/Norgeshus, Willy Amundsen

Nor Selection, Bård Arne Rolfseng

Næringseiendom, Geir Olav Lia

ODD, Einar Håndlykken

Pancom, Fredric Kristoffersen

Powered by Telemark, Bård Stranheim

Porsgrunn Min By, Stine Ellingsberg

Prosjektil Sør AS, Per Helge Ollestad

Recreate, Emil Eriksrød

Rørlegger Sivertsen, Roar Sivertsen

SB1, Per Halvorsen

Seltor, Stian Råmundal

Skien BY, Tore Hammersmark

Solberg Bil, Ole Solberg

Sparebanken Din, Ben Roger Elvenes

Star Bil, Steinar Gundersen

TBC, Stig Valen

Thure Trykk, Jan Thure Halvorsen

USN, Kristian Bogen

Yara, Ole-Jacob Siljan