«Det er med bekymring vi registrerer at Skien kommune skal snu ryggen til fornybar kraft, samtidig som svært kraftkrevende næringsprosjekter er under utvikling i kommunen. Hvem skal produsere kraft til Google?», skrev Terje Riis-Johansen, Ådne Naper og Sven Tore Løkslid i et leserinnlegg i Varden i forrige uke.

Til det er å spørre: Hvem er de kraftkrevende næringsprosjektene under utvikling i Skien kommune, ser en bort fra Google?

Joda, det er riktignok bestemt at Google etablerer seg i Skien og energibehovet kan løses uten hva disse tre karakteriserer som fornybar kraft. En kraft som vi alle vet, de tre iberegnet, er høyst ustabil, påvirker natur, fauna og mennesker på en svært negativ måte. Selv bonden Riis-Johansen burde forstå at forurensing av grunnvann kan og har forekommet mange steder, senest på Fosen, det ulovlige tiltaket.

Hva med destruering av vindturbinene når det er aktuelt og det blir det. Skal de hugges opp og graves ned på jordene i Gjerpensdalen? Du vet Terje Riis-Johansen at de kan ikke resirkuleres, men må graves ned. Hva med Bisfenol-avkastning fra rotorbladene ut i naturen. Vet dere egentlig hva dere snakker om?

«Vi har opplevd Skien Høyres «Welcome, Google» i valgkampen som en vilje til å satse på nye, fossilfri etableringer i fylket. Datasenteret til Google vil kreve store mengder kraft, som Skien dermed vil være avhengig av at andre produserer for dem. Hele Telemark er avhengig av at industrien har tilgang til rikelig og rimelig fornybar kraft, slik at det er mulig å drive lønnsom industri, etablere ny, fossilfri industri og gjennomføre klimatiltak i eksisterende industri.»

Jeg skal ikke gå inn på det fossile, men her strides de lærde, (les Ivar Giæver sitt foredrag om emnet, og en får muligens et annet syn på det).

Det er jo ganske merkelig at ingen egentlig skrek opp om det store energibehovet, før det ble bestemt at Google kommer til Skien.

Disse tre herrene vet så utmerket godt at ved oppgradering av vannkraften, ved fjerning av skattepåslaget til dette, kan det sørge for det kraftbehovet Telemarks industri trenger i fremtiden og på lengre sikt kan kjernekraftverk av mindre typer etableres uten de negative aspektene fornybar energi / vindkraft pådrar oss. Å tenke fremover er ikke nødvendigvis synonymt med vindturbiner.

At nye arbeidsplasser er kjærkomment er selvsagt, selv om innflyttingen til regionen Grenland og Telemark tilsier at det ikke vil bli så utrolig mange flere industribedrifter i fremtiden.

De som folk flest kommer og går. At kunstig intelligens eventuelt skal kunne gi oss flere arbeidsplasser betviler jeg sterkt, da de faktisk vil gjøre folk arbeidsledig. Batterifabrikker florerer i Europa allerede.

En må innse at Telemark og Norge er et karrig land, det burde bonden vite. Da sier det seg selv at industrien skal først og fremst sørge for arbeidsplasser til den oppkommende slekt.

Mens det blir flere og flere pensjonister statistisk sett, så konklusjonen må jo da bli, at ved naturlig avgang kompenseres dette med fornybar arbeidskraft fra den oppkommende slekt. Folketallet i Norge er svært så stabilt.