Kanskje skal hele Skien være glad til. For vindkraft i uveisomme naturområder ville monnet lite og ødelagt mye.

Les Trond Ballestads innlegg her

Har vindkrafttilhengere i Skien glemt at vi allerede i januar kunne lese i lokalavisene om en rapport som var blitt lagt fram for Skien bystyre i november 2022? Rapporten konkluderte på «at det er lite å hente på vannkraft. At det er ett sted kanskje som kan være egnet for vindkraft, men trolig lite egnet, oppe på Blåfjell»

Det er likevel mye vi kan gjøre i Skien for dels å økonomisere med energi og utnytte bedre kjente energikilder som grunnvarme. Kommunen kan også vurdere å inngå i det 40- kommuner store kommunefellesskapet som nå ser på muligheter som er utviklet innen kjernekraft.

Og kommunen kan og bør ta innover seg et spørsmål - som stort sett er fraværende i energidebatten, men som må finne sin løsning - «Hva skjer med kraftsystemet når store mengder uregulerbar kraft skal fases inn? Det å ivareta stabiliteten er kanskje den mest samfunnskritiske oppgaven i dag.» , sier Tekna og arrangerer er åpent webinar om dette ultimo september -23.

Obligatorisk for alle som er i posisjon til å bestemme i energispørsmål?