«Den viktigste veksten er oppvekst, og da må vi investere i våre yngste, uavhengig av hvordan de liker å tilegne seg kunnskap».

Dette sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Skien til Varden 30.8.23.

Så bra at ordførerkandidaten i Skien ønsker å sette søkelyset på praktiske tilnærminger til kunnskap, og foreslår ulike løsninger på nettopp dette. Ja, elever lærer mer når undervisningen er variert, og tilpassa den enkelte.

Det er helt riktig det han sier, at lærere gjør sitt ytterste for å gi barn og unge gode skolehverdager. Dessverre opplever mange lærere at det ikke finnes økonomiske ressurser til skolebøker og ulike nettressurser, og at de dermed opplever et enormt emosjonelt press.

Mange lærere får ikke utført jobben sin på grunn av for små økonomiske rammer. Det er også riktig at skolebygg ikke har eller får oppgradert spesialrom. Det er videre svært viktig at skolene får tilstrekkelig med økonomiske ressurser til å ansette lærere og kjøpe inn utstyr som er nødvendig for å kunne gi hver elev opplæring i henhold til opplæringsloven.

Det er ikke riktig at fag- og timefordelingen ikke er tilpasset mer praktisk opplæring. Kunnskapsløftet gir læreren rom for variert og praktisk undervisning. Det er i Skien som i andre deler av landet vanskelig å rekruttere lærerutdannede lærere. Ved utgangen av 2022 hadde 18 562 skoletimer blitt utført av ansatte uten lærerutdanning i Skien kommune.

Å tilrettelegge for variert undervisning gjør læreren i alle fag, men det krever at det er nok lærerutdanna lærere. Det er det ofte ikke. Vi ser at elever som har rett på spesialundervisning ofte ikke får de timene de har krav på, og vi ser klassestørrelser på 25-30 elever per lærer.

Skolene trenger flere lærere for å kunne møte forventningene om en mer praktisk og variert opplæring. Det er viktig å lytte til profesjonen. Det er lærerne som har undervisningskompetansen, og det er lærerne som kjenner hvor skoen trykker.

Ja, den viktigste veksten er oppvekst. For å kunne møte elevene på deres premisser, må skole og oppvekstsektoren prioriteres hele året, hele tiden, ikke bare ved valg. Det er også viktig at politikere tør prate om de underliggende faktorene som gjør at våre dyktige lærere forlater yrket, eller vurdere å forlate yrket.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.