Nå er det fastslått - Google kommer til Grenland. Til tross for mye uenigheter og hete debatter om kraftforsyning, er det nå for sent å snu. Noe positivt med etableringen er at det åpner opp for en enorm utvikling i regionen og vil høyest sannsynlig føre til at flere unge, arbeidsvillige mennesker flytter til Grenland.

Det er viktig å ta et initiativ til å dyrke den lokale kompetansen som næringslivet trenger i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Telemark, som mål om å skreddersy relevante utdanningsløp. Resultatet av tiltaket vil forhåpentligvis være at studenter som kommer hit blir plukket opp av det lokale arbeidsmarkedet og flytter permanent til regionen vår.

For at det skal skje, må vi initiere til å etablere studieretninger i regionen som tilfredsstiller kompetansebehovet til for eksempel datasenterindustrien. Det åpner opp for at studenter lærer akkurat det som er relevant for å få seg en jobb i regionen. På denne måten skaper vi fremtidens attraktive ansatte.

Dagens situasjon er slik at hvis man skal utdanne seg til å bli dataingeniør, er det muligens nærmest å dra fra Grenland til Kongsberg for å studere. Der får studenter tett tilknytning til industriklyngen og sjansen blir dermed stor at de får seg jobb og forblir i nettverket de har bygget under studiene.

Denne tilknytningen bør vi også få mellom høyere utdanningsinstitusjoner og fagskoler i Telemark, men da må vi legge til rette for studieretninger som bidrar til økt lokal kompetanse med høy relevans for industrien som er i ferd med å etablere seg her de kommende årene.