– Alt var hemmelig, forteller borgmester Steen Wrist i Fredericia kommune.

Før han ble borgmester for tre år siden var politikeren fra Socialdemokraterne formann for by- og planutvalget i kommunen.

– Jeg behandlet planer for et dataanlegg, men hvem som sto bak disse var hemmelig, forteller han.

Som borgmester er han både politisk og administrativ leder for Fredericia kommune med 4.000 ansatte. Hva han i dag mener Google-etableringen har betydd for kommunen kommer vi tilbake til.

Strengt: Kameraene står tett rundt Googles datasenter. Foto: Tore Øyvind Moen

Avslørte hemmeligheten

Det store datasenteret ligger ti minutter utenfor sentrum, i Prinsessens Kvarter, en stor vei som tar deg med til enorme bygninger. En egen bussrute går ut til området og finansieres av Google. Datasenteret på 42.000 kvadratmeter (48 dekar) er trukket godt tilbake på den 732 dekar store tomta. Overvåkingskameraene står tett rundt det store anlegget.

En som kjenner godt til Google-etableringen er journalist Nana Hanghøj i Fredericia Dagblad.

– Vi oppdaget at et stort område utenfor byen skulle reguleres til et gigantisk datalager.

Midt i juli 2016 fortalte avisen om de store planene. Daværende borgmester var taus om hvem som sto bak.

– Hvem som sto bak planen var ikke kjent, men firmaet Dapsi International Aps med irsk eierskap skulle være byggherre. Siden Apple skulle bygge i Viborg og Facebook i Odense, var Google ett av få alternativer blant de store datafirmaene, forteller hun.

På nabotomta skulle Energinet, Danmarks variant av Statnett, bygge ny høyspentstasjon for å sikre nok strøm til dataanlegget.

I juni året etter kunne Hanghøj fortelle leserne at det var Google som sto bak det inntil da hemmelige datasenteret. Google fortalte at de hadde kjøpt 732 dekar, men visste ikke når de skulle ta tomta i bruk.

Hemmelig: Journalist Nana Hanghøj med Fredricia Dagblads oppslag fra da hun i 2017 avslørte at Google skulle bygge datasenter. Foto: Tore Øyvind Moen

I 2018 startet byggingen og på slutten av 2020 åpnet datasentret.

– Det var mye aktivitet og mange folk i arbeid mens byggingen pågikk, forteller journalisten.

Når hun får vite at Google har beregnet at byggeperioden i Skien vil skape 4.100 arbeidsplasser i en toårs periode nikker hun.

– Det var liknende tall også her, forteller hun. Hvor mange eksakt som er ansatt hos Google i dag vet hun ikke.

– Det ble sagt 150 da det skulle bygges, men jeg tror det reelle antallet for fast ansatte er noe under ett hundre, sier Hanghøj.

I det daglige lages det ikke mye journalistikk om Googles virksomhet.

– Vi skriver mest om dem i forbindelse med donasjoner de gjør i Fredericia, sier hun. Også det kommer vi tilbake til

Utleie: Behovet for bosteder var enormt da Google bygde i Fredericia. Bo Frandsen fikk leid ut alt han hadde til arbeiderne på anlegget. Foto: Tore Øyvind Moen

Utleieboom

– Det ble helt vill etterspørsel etter utleieboliger, forteller tømmermester Bo Frandsen. Han hadde nettopp kjøpt tre bygg med 10 boenheter hver fra en skole, da Google tok sin byggebeslutning.

– Min plan var å bygge om de tre byggene til rekkehus. Byggene slik de var, egnet seg godt til utleie til folk som skulle jobbe her under byggeperioden.

– Jeg leide ut via et mellomledd og fikk inn arbeidsfolk fra mange steder i Europa. Jeg må legge til at jeg ikke opplevd ett eneste problem med dem, forteller han.

Flere enn Frandsen fikk gode tider.

– Jeg vet om både et nedlagt hotell og en veikro som kunne gjenåpne takket være utbyggingen, forteller han.

I dag er bonanzaen i utleiemarkedet tilbake til normalt nivå.

– Byggene er omgjort til rekkehus og jeg har normal utleie i alle. Store byggeoppdrag er det færre av, forteller byggmesteren som jobber i familiens tømrerfirmaet Peter Fransen & sø.

– Det høye rentenivået er årsaken. Vi selger også vinduer. Desembersalget i 2023 var bare halvparten av hva vi hadde året før, forteller han.

Bolig: Mange nye leiligheter er ledige og satt ned i pris i "Promenaden" som sto ferdig i 2021. Foto: Tore Øyvind Moen

– Ingen effekt på boligpriser

Ved Frederiks kanal i Fredericia står det salgsplakater på nær en tredjedel av leilighetene i utbyggingen Promenaden. Det stod ferdig for tre år siden. På nettsiden Boliga.dk fortelles det om prisreduksjoner på leilighetene.

Eiendomsmegler Niels Henrik Billund selger både næringseiendommer og boliger, men ikke de nye på Promenaden. I tillegg megler han også leiekontrakter for næringslivet.

– I forbindelse med eiendomskjøp bisto vi med verdivurderinger, men Google forhandlet det meste av leieavtaler i byggeperioden selv, forteller han.

– Fredericia er en gammel arbeiderby og eiendomsprisene har vært og er fremdeles lavere enn mange andre byer rundt oss, sier Billund.

Også i Danmark har rentenivået satt full brems på nyboligsalget.

– Det er for kostbart for folk å kjøpe nye leiligheter, sier han.

– Vi har hatt korona, det er et par kriger og rentenivået har steget. Det gjør det vanskelig å slå fast hva effekten av Google er for eiendomspriser. Det er så mange andre variabler, sier han.

– Jeg tror noe av det viktigste for Fredericia er at Google har satt sitt blåstempel på byen. Vi får stadig vekk henvendelser fra mindre og mellomstore virksomheter som ønsker seg hit. Når Fredericia har gått gjennom Googles grundige analyser vet også andre at det er et bra sted. Det er ringvirkninger fra Google etableringen, sier Billund.

Gave: Google donerte 100.000 dollar til Fredericia maskinmesterskole slik at rektor Jens Færgemand Mikkelsen kunne opprette en ny linje rettet mot datasentere. Foto: Tore Øyvind Moen

Google forslo ny studieretning

Journalist Nana Hanghøj har kun én gang vært inn på området for Googles datasenter.

– Det var da de markerte byggestart, forteller hun.

Overraskelsen var stor da det en dag kom invitasjon fra Google for datasenterbesøk.

– Det viste seg å ikke være Googles store datasenter, men en miniversjon på Fredericia maskinmesterskole, forteller hun.

Linken mellom Google og Fredericia maskinmesterskole forteller skolens rektor Jens Færgemand Mikkelsen gjerne om.

– Google tok kontakt med oss og foreslo at vi skulle ha et valgfag rettet mot drifting av datasenter, forteller han.

– Vi kan se på et datasenter som et stort skip på land. Det er mange av de samme utfordringene. Sikkerhet for stabil strømforsyning og kjøling må man ha begge steder. Vi syntes det var en god idé med et eget program rettet mot datasenterdrift, forteller Mikkelsen.

Skipsfart: Rektor Jens Færgemand Mikkelsen foran skipspropellen som viser hvilken bransje de tradisjonelt har utdannet folk for. Foto: Tore Øyvind Moen

Skolen har fire linjer. De er rettet mot maritim bransje, energi, industri og ledelse og den nyopprettede mot datasentre.

– Google kom til oss med 100.000 dollar slik at vi kunne bygge opp et minidatasenter. Maskinparken er koplet opp til strømforsyning fra solceller, batterier, dieselgenerator og høyspentanlegg. Elevene får praktisk erfaring med å drifte dataanlegget og kjølesystemene, forteller han.

– Google gir også våre studenter muligheter til å få praksis. Jeg vet helt sikkert om at tre av våre uteksaminerte maskinmestere har fått jobb på Googles datasenter, forteller Mikkelsen.

Arbeid: Borgmester Steen Wrist (S) i Fredericia forteller at det er én million arbeidsplasser inne en times kjøring fra byen. Foto: Tore Øyvind Moen

– Gaven som gir og gir

Tilbake til borgmester Steen Wrist. Googles datasenter åpnet kort tid før han ble borgmester. Som de fleste andre kjenner han bare til anlegget fra utsiden.

– Jeg har vært innenfor gjerdet én gang. Da så vi på kjøleanlegget fra utsiden, forteller han.

Hva føler du selv om Google-etableringen?

– Jeg føler stolthet over at Google valgte oss. De velger ikke bare en kommune. De ser på land, ja kontinenter hvor de skal satse. Og så valgte de vår lille kommune, det var helt utrolig, sier han.

Jo visst har det vært bekymringer også i Danmark for arealbruk, vann og strøm. Strømforbruket dekkes fra solcelleparker det ikke er plass til i kommunen.

– Google tok initiativet til at vi i kommunen i større grad tar i bruk ny teknologi. Datasentrene leverer tjenester vi alle bruker og som også effektiviserer energibruken, sier Wrist.

Hele Danmark på to timer

– Vi har mange store arbeidsplasser her, men skulle ønske at flere av alle de som pendler hit hadde flyttet til kommunen. For 100 som pendler ut er det 130 som pendler inn, forteller Wrist.

– I en avstand av én times kjøring fra Fredericia når man en million arbeidsplasser, sier han.

Steen Wrist har bakgrunn som yrkesfisker og jobbet senere som sekretariatsleder i Fagforbundet 3F, tilsvarende Fellesforbundet i Norge.

– Jeg pendlet til København og brukte én time og førti minutter med tog. Tenker vi to timers reise fra Fredericia når vi hele Danmark unntatt Bornholm og nordspissen av Jylland. Det betyr at folk som får jobb hos Google, Energinet eller noen av de andre store virksomhetene her ikke behøver å flytte, sier han.

– 100 eller 200 ekstra ansatte i en bedrift gir ikke umiddelbart økt bosetting. Det som derimot er viktig med Google er hvor villige de er til å tilføre kommunen noe. De tok initiativet til å lage læringsappen «Landsoldaten» hvor brukerne guides rundt til historiske steder i byen. Vi ser det i bidragene de gir til satsing på barn og unge og til økt kompetanse blant annet i kommunen. Sammen med Danfoss, Microsoft og Schneider har Google også etablert «Net Zero Innovation Hub For Data Centers» i Fredericia. Slik jeg ser det er Googles etablering en gave til kommunen som bare fortsetter med å gi og gi, sier Wrist.

– Skal jeg tippe vil dere i Skien få en helt annen effekt lokalt på grunn av avstandene i Norge. Nye arbeidsplasser vil nok i større grad enn her føre til at folk flytter, tror Wrist.

Bevoktet

På vei hjemover fra Fredericia kjører jeg ut til veien Prinsessens Kvarter hvor Google holder til. På vei dit ligger det store «Kjørbekkområder». Blant store kjedeforretninger ligger «Senge-universet» Egtved. Jeg stopper for å høre hvorfor de har plassert seg der. Fra før hadde de to butikker noen mil unna i kommunene Egtved og Grindsted.

Suksess: På veien mot næringsområdet hvor Google og andre store firmaer holder til er Jan Johansen i Senge-universet en av mange som har etablert seg. Foto: Tore Øyvind Moen

– Vi selger danske håndlagede senger og tenkte for tre år siden at dette området kunne være bra. Vi så jo at det dukket opp mange andre forretninger her. Vi er kun to kompanjonger som driver firmaet. Her i Fredericia har vi åpent fire dager i uka, på de to andre henholdsvis en og to dager, forteller Jan Johansen.

– Det går masse trafikk her og vi har godt salg, forteller han.