Som «tidligere stortingsrepresentant» klandrer Arne Nævra lokalpolitikere i eget parti for å ha lagt til rette for økt kraftforbruk og datasentre.

Det er jammen lettvint å være moralist så lenge du har selektiv hukommelse.

Da Arne Nævra nylig skrev et lengre innlegg i Varden, så det ut som om han inviterte til et åpent seminar om hva som er lov og ikke lov i SV. Det var et bisart skue.

Kort gjenfortalt, så bebreider han lokalpolitikere i SV for at Google etablerer seg i Skien. Han argumenterer ut fra formuleringer i SVs arbeidsprogram fra 2021. Hadde han satt seg inn i saken, hadde han visst at reguleringsplanen for Gromstul ble behandlet i 2018.

Han skriver altså avisinnlegg i 2024 med kritikk av vedtak fra 2018, med henvisning til et partiprogram som kom i 2021.

I 2018 var han selv stortingsrepresentant. Da hadde han rikelig med anledning til å engasjere seg i saken. Stortingsperioden 2017–2021 var nemlig høysesong for å diskutere datasentre i Norge. Regjeringa Solberg lanserte først en datasenterstrategi i 2018, deretter en ny strategi på tampen av perioden i 2021. På Stortinget hadde Nævra tilgang på alle statsråder og de fremste kunnskapsmiljøene i landet. Men han fremmet ikke noe kritikk av disse strategiene på Stortinget, til tross for at han burde ha vært fullt klar over hvilke areal- og kraftbehov datasentrene innebar.

Blant Nævras om lag 250 spørsmål og interpellasjoner som stortingsrepresentant, er det ikke et eneste ett som omhandler Google-prosjektet eller datasentre. Det er riktignok ett spørsmål om områdene til Løvenskiold, men det gjaldt utplassering av tamme ender til jaktformål.

Det eneste som knytter Nævra til datasentre i Stortingets arkiv, er merknadene til stortingsmeldinga «Vår felles digitale grunnmur. Mobil-, bredbånds- og internettjenester», i april 2021. Dette er altså etter både programvedtaket i SV som Nævra viser til i sitt innlegg, og reguleringsarbeidet i Skien kommune i 2018. I mellomtida er Google-prosjektet blitt hyppig omtalt i regionale og nasjonale medier. Men likevel skriver ikke Nævra noen kritiske merknader til utviklingen av datasentre. Tvert imot, så er han med å understreke at høye investeringer i datasentre var en forutsetning for at den digitale grunnmuren stod seg under koronapandemien. Han er med å slå fast at «digital infrastruktur er ryggmargen i Norges eksisterende og framtidige næringsliv», og at «Norsk verdiskaping er avhengig av en digital infrastruktur med høy kvalitet. Dette avhengighetsforholdet vil fortsette å øke i omfang».

Når du i Stortinget har vært med å erklære digital infrastruktur som ryggmargen i Norges framtid, så bør du tenke deg om to ganger før du klandrer lokalpolitikere i ditt eget parti for å ha regulert areal til det samme formålet.

Han kritiserer også sine partifeller for at de i 2018 burde ha skjønt at reguleringsplanen for Gromstul ville føre til økt kraftforbruk. Selv foreslo han i Stortinget å pålegge Equinor å elektrifisere Melkøya med kraft fra land. Et tiltak som vil kreve intet mindre enn dobbelt så mye kraft, dobbelt så mange vindmøller, som etableringen til Google i Skien. Han er frekk nok til å gå i avisa og rette tilbakeskuende pekefingre over andre, for de samme tingene han selv var med på som stortingsrepresentant. Det er helt utrolig.

Noe av det minst sympatiske jeg vet, er når moralister bebreider andre der de selv kommer til kort. Uansett om det er fordi de er uetterrettelige, ignorante eller ikke har evnen til selvinnsikt.

Ådne Naper

Gruppeleder, Telemark SV