Politiet kommer fredag med nye opplysninger i Stavern-drapet i en pressemelding. På bakgrunn av etterforsking så langt vurderer politiet at grunnlaget for mistanke mot den drapssiktede kvinnen som svekket.

– Slik vi ser saken nå, foreligger det ikke lenger sannsynlighetsovervekt for at den savnede kvinnen har drept mannen som ble funnet død, sier politiadvokat Ole Jacob Garder.

– Dette betyr at det ikke lenger foreligger skjellig grunn til mistanke slik politiet vurderer saken nå.

Fortsatt siktet

Han legger derimot til at dette ikke betyr at siktelsen mot kvinnen er frafalt.

– Det er naturlig at politiet jobber ut ifra flere teorier om hva som kan ha skjedd, og drapsteorien er fremdeles én av disse. Vi vurderer det derimot slik at denne teorien er svekket, sier han.

Garder sier videre at det faktum at kvinnen ikke er funnet gjør saken krevende.

– For politiet gjør det at vi sitter med mange spørsmål vi ikke får svar på - vi har ikke fasiten på hva som har skjedd. Det gjør også at vi jobber videre med alle teoriene våre, selv om vektingen av dem nå er endret sammenliknet med da vi startet etterforskingen, sier han.

Sol Elden, bistandsadvokat for mannens pårørende reagerer på politiets håndtering i saken.

– Familien finner det svært vanskelig at politiet formidler sine hypoteser og teorier i sanntid til media. Saken har svært mange ubesvarte spørsmål på nåværende tidspunkt, og jeg forventer at politiet etterforsker saken bredt og objektivt slik at de etterlatte kan få faktiske svar på hva som har skjedd, skriver hun i en pressemelding.

Hun minner om at selv om politiet nå mener at mistankegrunnlaget mot den savnede kvinnen er svekket, har de ikke på nåværende tidspunkt grunnlag for å sikte avdøde for noen straffbar handling.

– Jeg, som bistandsadvokat, er pålagt taushetsplikt av politiet om sakens dokumenter slik at jeg har ikke anledning til å orientere verken mine klienter eller media om detaljer i saken jeg er gjort kjent med. Også av hensynet til etterforskningen, som fortsatt er i en innledende fase, ønsker derfor familien å formidle det de måtte vite til politiet – og ikke til media, fortsetter hun.

Foreløpoig obduksnsrapport

Politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten av mannen som ble funnet død torsdag ettermiddag.

– Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å gå inn på detaljer i hva obduksjonsrapporten sier, men den har gitt oss viktig informasjon som er med i vurderingen om at mistankegrunnlaget mot den siktede kvinnen er svekket, sier Garder.

Tror hun er død

Etterforskingen så langt har ikke gitt politiet noen indikasjon på hva som har skjedd med den savnede kvinnen.

– Vi konstaterer at hun er borte og ikke har gitt livstegn fra seg siden etterforskingen startet, sier Garder.

– Av den grunn mener vi at det er grunn til å tro at noe kan ha tilstøtt henne og at hun antagelig er omkommet.

Som en følge av dette vil politiet fredag starte søk etter antatt omkommet person med utgangspunkt i nærområdet.

– I saker der politiet leter etter savnede personer er det normalt at søket sentreres rundt området den savnede bor, forklarer Garder. Han forklarer videre at dersom det skulle komme faktabasert informasjon gjennom tips etter etterforskning vil politiet også vurdere andre søksområder.

Håper på svar

– Politiet har per nå ikke funnet grunnlag for å endre fornærmetstatusen til den omkomne personen da vi ikke vet hva som har skjedd med den savnede kvinnen, sier Garder.

– Vårt håp er derfor at vi klarer å finne henne slik at politiet og de pårørende til både den avdøde mannen og den savnede kvinnen får svar på hva som har skjedd.

Politiet er fortsatt interessert i informasjon fra vitner eller andre som kan ha informasjon som kan være til hjelp i kartleggingen av hva som har skjedd. Spesielt gjelder dette fra den 30.desember.

Tipsnummeret til politiet er 476 96 500.