Etter medieomtale de seneste dagene har nye opplysninger tilflytt styret.

– Disse opplysningene kan tyde på at avgåtte administrerende direktør Stein Lier-Hansens disponering av organisasjonens representasjonsmidler har vært mer omfattende enn først antatt. Styret har derfor nå besluttet å foreta nye og utvidete undersøkelser,

– Undersøkelsene vil bli gjennomført med bistand av ekstern ekspertise og rådgivere som rapporterer direkte til organisasjonens styre, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri, i en pressemelding tirsdag.

Avdekket kritikkverdige forhold

Undersøkelsene ledes av Gunnar Holm Ringen, som er advokat, statsautorisert revisor og partner i PwC.

– Som kjent avdekket styret allerede i fjor høst kritikkverdige forhold som ikke var i tråd med ønsket praksis for representasjon. Administrerende direktør ble informert om dette, og slik bruk av representasjonsmidler ble umiddelbart avviklet. Undersøkelsene den gang avdekket ikke noe straffbart forhold og ble avsluttet da administrerende direktør sa opp og ansettelsesforhold ble avviklet, sier Kyllingstad.

Norsk Industri skriver videre at de vil ta kontakt med og informere relevante myndigheter om saken.

– Medlemmer og offentligheten vil på hensiktsmessig vis bli informert om resultatene av de nye undersøkelsene når de foreligger, sier styrelederen i pressemeldingen.

Brukte millioner på jakt og sjøfly

Det var før helgen at det ble kjent at arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri strammet inn de etiske retningslinjene for «relasjonsaktivitet». Innstrammingen skjedde etter at det nye styret i oktober 2023 ble kjent med Norsk Industri i en årrekke hadde leid hytte og eksklusivt jaktterreng på Hardangervidda.

Direktør Ståle Kyllingstad opplyste i en epost til E24 at den tidligere direktøren Stein Lier-Hansen fra Rjukan brukte området til å drive «omfattende relasjonsaktivtet» på Norsk Industris vegne.

Organisasjonens gjester ble ifølge Kyllingstad fløyet ut og inn med sjøfly for over en million kroner mellom 2019 og 2023. Lier-Hansen var også på jakt i området med familie og venner, ifølge opplysningene.