De elevene som sliter mest faller utenfor skolen. Om du sliter og av ulike grunner sliter med å sitte i et klasserom, men du er motivert til å gjennomføre videregående, så kommer fraværsgrensa bankende på døra di og tar fra deg retten til å gjennomføre utdanningen din.

Om du har 2 timer fravær i gym mener de som støtter fraværsgrensa at du ikke er verdt et vitnemål..

Selv om det udokumenterte fraværet har gått ned, har det dokumenterte gått nesten like mye opp. For nå er elevene nødt til å dokumentere med legeerklæring hver gang de er syke for å få karakter i fagene de er syke i. Det kan bety opp til 400kr hver gang du skal ha gyldig fravær, det har ikke alle råd til! Heldigvis la Udir frem et forslag om å fjerne behovet for legeerklæring for gyldig fravær på videregående, og dette er et steg i riktig retning!

Motivasjonen har aldri vært så lav i skolen. Uansett karaktersnitt sliter man fortsatt med motivasjonen. Vi trenger at skolen endres til å være mer praktisk og mer skapt for oss elever fremfor å være skapt for tallene.

Vi i AUF krever at Høyres urettferdige fraværsgrense blir fjernet. Ingen elever skal føle seg som en legokloss i skolens puslespill.