Det er stadig noen som mener noe om skole. Og jeg tror ikke jeg kjenner en eneste skolesjel som ikke ønsker mer praktisk-estetisk undervisning i grunnskolen. Men da jeg leste kronikken til pedagogisk psykologisk rådgiver (PPT) Elin Eika Bringa, "Vi må gripe for å begripe," holdt jeg på å sette kaffen i vrangstrupen.

Det er nok godt ment, jeg er enig med henne i utgangspunktet; vi må bruke kroppen mer. Men jeg blir mildt sagt frustrert på gamle kollegers vegne når kronikkforfatteren etter en klasseromsobservasjon påpeker læreres mangel på variasjon og etterlyser bruk av handlingsrom.

For hva slags handlingsrom er det hun snakker om – i dagens skole? Handlingsrommet når en lærer er helt alene med x antall oppgaver i en klasse med over 25 elever - med læringsmål som skal nås, lærevansker som skal tas tak i, elevsamtaler som må gjennomføres og elever som springer ut og inn av klasserommet?

Det er verdens enkleste oppgave å sitte på tribunen og kommentere en fotballkamp. Velkommen inn på banen! Bare husk; det er sjelden så «overkommelig» i et klasserom som når noen utenfra kommer for å observere. Elever lukter «sitt-rolig»-lunta i mils omkrets.

Mer aktivitet og bevegelse i klasserommet er lærerens ansvar, sier Bringa mellom linjene. Men tenk deg en barnebursdag alene som voksen seks timer hver dag, 200 dager i året, i et lite klasserom. Resepten til «utslitt lærer 35 år.» Jeg kjenner noen av dem.

Det kan også virke som om hun skjærer alle lærere over en kam. Jeg tror ikke det er mange lærere som lar elevene sitte stille i 90 minutter. Vi har da kommet lenger.

I disse sparetider: Politikere bør vurdere hvordan de bruker PPT i norsk skole. Lærerne trenger ikke stillesittende spesialpedagoger som sitter og synser på sidelinja for så å skrive kronikker om hvor dårlige lærerne er til å variere undervisningen. Som så foreldre applauderer og deler i sosiale medier. Jeg har snakket med flere fortvilte lærere de siste dagene.

I gamle dager kom kommunene, via PPT, med spesialtimer og ressurser til enkeltelever. Lærerne fikk hjelp. Nå kommer PPT med kronikker der lærerne blir sittende igjen med svarteper. Lærerne, som ikke får velge hverken elever eller foreldre, og som bare må utnytte handlingsrommet bedre. Altså; hallo! Hvem vil bli lærer nå om dagen? Ikke så mange faktisk. Pulter på lærerutdanningene står tomme.

Ja, norsk skole er blitt et storhodet akademisk troll. Men det er ikke lærerne sin feil. Og det må komme tydeligere fram hvis PPT skal fortsette å skrive kronikker. Jeg håper de heller blir med «på golvet», og bidrar konkret til variasjon og mer praktisk-estetisk undervisning i skolen.

Men mest av alt håper jeg at politikerne snart er villige til å endre på systemer som ikke fungerer. Det at 6 år gamle gutter må begynne på skolen for eksempel.

Norsk offentlig skole er snart full av ufaglærte. Kritikk av lærere – som egentlig er kritikk av et system og en organisering som ikke fungerer – hjelper ikke.

Det hviskes «privatskoler» i hjørnene, og det er rett før jeg henger meg på.